Page 3 - NUA Catalogue
P. 3
A DERIA

Tajuk-tajuk dalam Siri Lima Deria adalah Dengar, Sentuh, Lihat, Bau dan Rasa.
Setiap tajuk menunjukkan bagaimana organ deria berfungsi dan penjagaan
yang diberikan. Buku-buku dalam Siri Lima Deria ini, menggunakan teks yang
mudah dan berulangan untuk memperkenalkan para pembaca kepada 5
Deria dan kepentingannya.

Dengar Lihat

9789670638089 9789670638096
21cm x 18cm 21cm x 18cm
Kulit Tebal 2014 Kulit Tebal 2014
Nor Hasbiah Nor Hasbiah
Ubaidullah Ubaidullah

Bau Rasa

9789670638102 9789670638119
21cm x 18cm 21cm x 18cm
Kulit Tebal 2014 Kulit Tebal 2014
Nor Hasbiah Nor Hasbiah
Ubaidullah Ubaidullah

Sentuh

9789670638126
21cm x 18cm
Kulit Tebal 2014
Nor Hasbiah
Ubaidullah

“TOLONG” KATA PENGUIN

Buku ini menggalakkan kanak-kanak mempelajari adab-adab yang baik dan
kemahiran bertutur yang lancar. Teks di dalam buku ini juga, direka untuk
dibacakan kepada kanak-kanak, dibaca bersama atau dibaca sendiri oleh
kanak-kanak.

“Tolong” Kata Penguin
9789670638317
20.2cm x 20.2cm
Buku Papan 2014
Mohamed Fawzi Yusof
   1   2   3   4   5   6   7   8