Page 2 - NUA Catalogue
P. 2
ARGANEGARAAN

Siri Kewarganegaraan terdiri daripada 7 tajuk yang menunjukkan bagaimana
setiap watak boleh membantu dalam membentuk tingkah laku yang baik.
Buku-buku dalam Siri ini memperkenalkan kepada kanak-kanak ciri-ciri nilai
yang terkandung dalam kewarganegaraan. Illustrasi santai dan menarik
digunakan untuk memperkukuhkan lagi kefahaman kanak-kanak tentang
konsep kewarganegaraan ini.

Berlaku Adil Berkawan

9789670638164 9789670638171
21cm x 18cm 21cm x 18cm
Kulit Tebal 2014 Kulit Tebal 2014
Syakirah Samsudin Syakirah Samsudin

Mengikut Peraturan Menjadi Pemimpin
9789670638188 9789670638195
21cm x 18cm 21cm x 18cm
Kulit Tebal 2014 Kulit Tebal 2014
Syakirah Samsudin Syakirah Samsudin

Bersikap Jujur Bertanggungjawab

9789670638201 9789670638218
21cm x 18cm 21cm x 18cm
Kulit Tebal 2014 Kulit Tebal 2014
Syakirah Samsudin Syakirah Samsudin

Menolong

9789670638225
21cm x 18cm
Kulit Tebal 2014
Syakirah Samsudin
   1   2   3   4   5   6   7